Clădirea „roz”

Termeni:

Colț teșit: colț retezat sau rotunjit

Rezalit – Porțiune de zid ieșită din linia fațadei pentru a prezenta o anumită structură a planului clădirii, o anumită compoziție.

Arhivoltă –  Detaliu de arhitectură, de regulă decorat cu muluri, așezat deasupra unei arcade la o ușă, la o fereastră, la un portal etc.

Putem spune că aproape fiecare monument istoric din perioada interbelică are elemente care îl deosebesc de celelalte clădiri istorice. Casa „roz” de pe strada Mitropolit Dosoftei 99 e un monument unic.

Clădirea fostei şcoli internat pentru copiii feroviarilor este un monument de arhitectură de însemnătate locală. 

Edificiul a fost zidit la comanda administraţiei Căilor Ferate Române în anii ’30 ai secolului al XX-lea la colţul cartierului format de actualele străzi Mitropolit Dosoftei şi Mitropolit Petru Movilă. Este alcătuit din demisol, parter şi etaj, având un plan apropiat de litera L cu colţul teşit. Iniţial planul era simetric, iar mai târziu aripei dinspre str. Mitropolit Dosoftei i s-a adăugat o construcţie de configuraţie dreptunghiulară. Faţadele vizibile dinspre arterele de circulaţie, predominant orizontale, sunt aliniate la liniile roşii.

Arhitectura clădirii este soluţionată în spiritul arhitecturii neoromâneşti, cu utilizarea elementelor caracteristice stilului modern şi formelor istorice stilizate. 

Accesul principal la clădire se face dintr-un unghi ascuțit al acesteia, unde există o scară cu mai multe trepte. La nivelul parterului, partea din fața intrării este evidențiată de un rezalit, o porțiune proeminentă decorată cu trei nișe în partea superioară: două laterale de formă dreptunghiulară, de aceeași mărime, și una centrală, amplasată în axa clădirii, având o formă concavă în partea de jos. De asemenea, la nivelul parterului se pot observa porțiuni variate de cornișe, care sunt influențate de stilul modern. Intrarea în clădire este subliniată de un arc semicircular cu bolțari, având cheia de arc evidențiată. Rezalitul intrării este flancat de două ferestre cu arcuri semicirculare și cu arhivolte plate în formă de plintă. Pervazurile ferestrelor sunt decorate cu ancadramente plate intersectate de o mulură orizontală, care se întinde pe toate laturile clădirii.

La nivelul etajului, în axa centrală, se află o fereastră tripartită decorată cu ancadramente plate în partea superioară și învecinată cu un fronton dreptunghiular împodobit cu forme geometrice de influență modernistă. Fereastra tripartită este flancată de două ferestre cu două părți, dreptunghiulare. De asemenea, și la nivelul etajului, deschiderile și pervazurile sunt decorate cu ancadramente plate de factură modernistă.

La parter în centrul clădirii se află un hol şi o scară care realizează legătura cu următorul nivel. Din coridoarele blocurilor laterale se poate intra în mai multe încăperi destinate odinioară procesului de învăţământ.

Aripile laterale ale edificiului sunt luminate dinspre stradă de ferestre monopartite dreptunghiulare şi arcuite, precum şi de ferestre bipartite, cu terminaţia superioară şi placa pervazului evidenţiate prin elemente decorative în relief. Între ferestrele parterului şi etajului, în axa acestora, se află un decor simetric format din trei adâncituri verticale simetrice arcuite, adâncitura din centru întrecând în lungime cele laterale. Este de asemenea un procedeu caracteristic pentru stilul modern.

Pe faţada parterului blocului construit mai târziu poate fi văzută o suprafaţă mare de sticlă formată din patru ferestre largi de contur dreptunghiular plasate foarte aproape. În partea superioară şi la nivelul pervazurilor deschiderile ferestrelor dispun de aceleaşi ancadramente plate. Între ferestrele parterului şi etajului se pot vedea triade decorative formate din mici piramide, uşor proieminente, cu baza pătrată.

Deasupra soclului masiv străpuns de mici goluri rectangulare destinate aerisirii demisolului se află un cordon în formă de plintă – element orizontal susţinut vizual de o mulură plată ce continuă linia pervazurilor ferestrelor de la parter, o mulură plată ce intersectează ferestrele de la etaj şi o mulură plată ce se mărgineşte cu friza edificiului.

Faţadele posterioare oferă aceleaşi procedee decorative ca şi faţadele dinspre stradă ale blocurilor laterale.

 Un efect pitoresc este produs de acoperişul înalt cu învelitoarea din ţiglă roşie, cu intersecţii de pante şi streşini proieminente rezemate pe console de lemn frumos lucrate specifice arhitecturii neoromâneşti.

Clădirea impresionează prin coloristica sa – culoarea detaliilor decorative contrastează cu cea a zidăriei tencuite.

În prezent găzduiește Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău.

Descriere imobil: Mariana Șlapac

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *